Gitte Winther

Gitte Winther

Erfaringsgrundlag
Mine erfaringer inden for det psykologiske felt er tilkommet via forskellige stillinger, hvor jeg bl.a. har arbejdet med behandling af stress og depression inden for det arbejdspsykologiske felt, behandling af unge med psykiske lidelser og “ondt I livet” og psykologiske samtaler ved svære livskriser. Jeg har erfaring med såvel individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler samt rundbordssamtaler.


Jeg startede som selvstændig privatpraktiserende psykolog med etableringen af MidtbyPsykologerne i Silkeborg i 2006.
1. juni 2009 åbnede MidtbyPsykologerne – Skive, hvorfra jeg nu udbyder mine ydelser.
Jeg videreuddanner mig løbende med forskellige kurser med henblik på at søge inspiration og få uddybet mine færdigheder, teoretisk såvel som praktisk. Endvidere modtager jeg fast supervision af mit arbejde.

 

Værdigrundlag
Min grundholdning til arbejdet med mennesker er anerkendende, empatisk og ressourcefokuseret. Jeg mener, at udvikling bedst sker i en dyb respekt for såvel tanker, ressourcer og erfaringer.
Jeg tror ligeledes på, at åbenhed og ydmyghed for den enkeltes egne værdier og ressourcer i samtalerummet er afgørende for at få fokus på forandring. Det er min erfaring, at jeg med ovenstående tilgang i det terapeutiske samarbejde, kan bidrage til personlig udvikling, nye handlemuligheder og forandring hos dig som klient.
På trods af at mange kommer hos MidtbyPsykologerne i perioder med krise i deres liv, er der altid plads til humor, forskellighed og glæde i en rar og afslappende atmosfære, der fordrer et professionelt samarbejde i den terapeutiske proces.

 

Arbejdsformer
Jeg arbejder primært ud fra den kognitive referenceramme (se yderligere beskrivelse af den kognitive tilgang under terapiformer), men al terapi tilrettelægges efter den enkeltes personlighed og problemstilling. Såfremt det i det enkelte forløb er meningsgivende, inddrages gerne netværk og/eller familie.
I sessionerne gives ofte inspiration til hjemmeopgaver, som du har mulighed for at arbejde videre med frem til vores næste samtale. Dette gøres ud fra en overbevisning om, at de store forandringer i tilværelsen sker, når vi bevæger os rundt i det levede liv uden for terapilokalet.

 

Jeg tilbyder:

 1. • Psykologisk samtaleterapi med enkeltpersoner, par samt familier
 2. • Rådgivning og vejledning
 3. • Supervision af forskellige faggrupper (pædagoger, plejere, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker m. fl.)
 4. • Udviklingsarbejde i organisationer
 5. • Psykologiske undersøgelser
 6. • Tværfagligt samarbejde inden for sundhedssektoren

 

Jeg tilbyder behandling af blandt andet

 1. • Stress
 2. • Angst
 3. • Depression
 4. • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 5. • AdHd
 6. • Milde/moderate spiseforstyrrelser
 7. • Smertehåndtering
 8. • Kriser i forbindelse med f.eks. sygdom, parproblemer, skilsmisse, dødsfald, forældrerollen
 1. • Teenageproblemer, konflikter i arbejdssituationer m.v.

 

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, og kan derfor ikke tage imod henvisninger fra privatpraktiserende læge. Derimod samarbejder jeg med sundhedsforsikringer, Danmark, psykologiske krisekorps samt de kommunale sagsbehandlere.

 

 

Tilbage til Midtbypsykologerne SKive