Vi benytter primært
nedenstående terapiformer

 

Kognitiv terapi:
Kognitiv terapi anses som en af de mest effektive og veldokumenterede tilgange til behandling af de fleste psykiske problematikker. I kognitiv terapi arbejder klienten og terapeuten sammen om at identificere negative tanke- og adfærdsmønstre. I terapien lærer klienten at identificere uhensigtsmæssige automatiske tanker og får en række konkrete redskaber, der er virksomme i forhold til de aktuelle vanskeligheder.

De fleste mennesker har en tendens til at bekymre sig og lade sig rive med af negative tanker og følelser. Gennem Mindfulness meditation rettes fokus på nuet frem for at hænge fast i bekymringer om fortid og fremtid. På den måde reduceres negative tanker og følelser. Kognitiv terapi er en korttidsbehandling, der hovedsagligt har sit udgangspunkt i de vanskeligheder, klienten oplever her og nu. Kombination af kognitiv terapi og Mindfulness har vist meget lovende resultater.

Denne behandlingsform går i fin tråd med det nye fokus i psykologien, kendt som positiv psykologi. Her er der øget opmærksomhed på personens ressourcer og muligheder for at opbygge psykisk robusthed, ægte selvværd og glæde.

 

Systemisk og relations terapi:
Nogle psykiske problematikker løses bedst, når man tager udgangspunkt i klientens netværk og relationer til andre. Man kigger i fællesskab nærmere på samspillet inden for og uden for terapirummet. Metoden er effektiv til at lære, hvordan man kan ændre uhensigtsmæssig kommunikation og adfærd i forholdet til andre.

Den systemiske terapi kan være fordelagtig i behandlingen af forskellige lidelser, herunder spiseforstyrrelser. Systemisk terapi vil ofte foregå som en vekselvirkning mellem individuelle samtaler og familie- og netværkssamtaler.

1