Supervision

Supervision af enkeltpersoner og teams   

 • Oplever du og dit team udfordringer i hverdagen?  
 • Ønsker I at styrke og udvikle jeres faglighed?  
 • Ønsker I at skabe en større fælles forståelse for hinandens arbejdsområder og roller?  
 • Ønsker I at forebygge konflikter og dilemmaer?  
 • Ønsker I at bliver bedre til at møde jeres borgere/brugere? 
 • Vil I gerne have støtte til at håndtere reaktioner på de psykiske udfordringer, jeres borgere har?  

Gennem professionel og struktureret supervision får I værktøjer til at skabe større trivsel, faglighed og arbejdsglæde. I bliver mere bevidste om, hvordan tanker, følelser og adfærd påvirker det daglige arbejde både individuelt og i gruppen – og I får værktøjer til at optimere disse.   

Supervision hjælper jer med 

 • Øger selvindsigten 
 • At styrke den faglige udvikling 
 • At optimere kvaliteten af jeres arbejde  
 • At sætte fokus på styrker og ressourcer  
 • At skabe større sikkerhed i arbejdet  
 • At øge den fælles forståelse i teamet  
 • At forebygge konflikter  
 • At løsne op for eventuelle samarbejdsvanskeligheder  

Hvem henvender supervision sig til?  

Supervision henvender sig til enkelte medarbejdere og grupper på mellem 2-6 deltagere. Et forløb kan både være rettet mod den interne gruppe eller en konkret sag.  

Jeg har erfaring med supervision af blandt andre:  

 • Mentorer  
 • Sygeplejersker  
 • Sagsbehandlere  
 • Pædagoger og lærere   
 • Psykologer (individuel supervision)  
 • Socialrådgivere  

Hvordan foregår supervision?  

Supervision foregår enten hos jer eller i mit mødelokale. Varigheden er typisk mellem 2,5 – 3 timer for grupper og 1 time for enkeltpersoner. Inden mødet har I forberedt en konkret sag eller en faglig problemstilling, I gerne vil have belyst. Hvis der er tale om gruppesupervision, vil gruppen blive inddraget efter behov.  Igennem supervisionen vil vi komme igennem forskellige faser, så casen bliver belyst fra forskellige vinkler – og supervisanden får konstruktiv feedback  

Dét siger andre  

“Supervision hos Gitte er båret af høj faglighed og ligeværdighed. Hos Gitte oplever jeg at få en faglig, velkvalificeret supervision på konkrete udrednings- og behandlingsforløb. Samtidig skaber hun et rum for både personlig og faglig udvikling, som både er trygt og udviklende.  
Det er kendetegnende for Gitte, at hun med god energi og humor skaber en positiv stemning, og på empatisk vis formår at udfordre mig dér, hvor jeg har behov for det”.  

Lone, Psykolog