Terapiformer

Kognitiv terapi  

Hos MidtbyPsykologerne tilbyder vi samtaleterapi, der tager udgangspunkt i kognitiv terapi. Kognitiv terapi anses som én af de mest effektive og veldokumenterede tilgange til behandling af langt de fleste psykiske problemstillinger. Gennem terapien arbejder vi med at synliggøre de negative tanke- og handlemønstre, der spænder ben for dig, og du får værktøjer til at ændre disse.  

En stor og vigtig del af den kognitive terapi sker mellem sessionerne. Når du har en session hos mig, vil vi derfor også ofte fokusere på at finde frem til værktøjer, du kan arbejde med derhjemme. Det er med til at give dig den største effekt af terapien.  

Der forskes hele tiden i, hvordan psykiske problemstillinger kan behandles – og den kognitive terapi udvikler sig også løbende. Hos MidtbyPsykologerne følger vi hele tiden med udviklingen. Vi har stor erfaring med kognitiv adfærdsterapi, Acceptance & Commitment therapy (ACT) Compassion focused therapy (CFT) og positiv psykologi. Vi inddrager også mindfulness i det omfang, hvor det er gavnligt.  

Et kognitivt terapiforløb varer typisk mellem 3-12 samtaler.  

ACT  

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. Når vi bruger denne terapiform arbejder vi med ikke at forholde os til indholdet af de tanker, vi har. I stedet fokuserer vi på, hvordan vi håndterer tankerne. Når du bruger for meget af din tid på at forholde dig til svære tanker og følelser, bliver det svært at få det liv, du gerne vil have. ACT lærer dig at kunne rumme og håndtere svære tanker og følelser og i stedet fokusere på de ting, der betyder noget for dig.  

CFT 

CFT står for Compassion Focused Therapy. Denne terapiform er en videreudvikling af den kognitive adfærdsterapi, og det er en metode, der kan skabe større tilfredshed i dit liv. Gennem terapien lærer du at være mere medfølende overfor dig selv og andre. Vi arbejder med at se på og håndtere følelsen, der er svært – fremfor at gemme den væk eller vende ryggen til den.