Undersøgelser

Psykologiske undersøgelser og vurderinger  

Hos MidtbyPsykologerne tilbyder vi psykologisk udredning, som kan anvendes til at vurdere en persons psykiske og intellektuelle ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.  

Kognitive- og neuropsykologiske tests er værdifulde værktøjer, når du skal vurdere en persons begavelse, indlæringsevne og hukommelse. Men ser du på disse tests isoleret, ser du ikke det fulde billede. Derfor anvender jeg altid en helhedsorienteret tilgang til de psykologiske undersøgelser.  

Personlighed og psykologiske tilstande, som f.eks. depression, smerter, relationelle egenskaber, historie og opvækst kan have stor betydning for en persons evner og ressourcer. Hos MidtbyPsykologerne kombinerer vi derfor altid kognitive tests med personlighedstest og de oplysninger, vi har om den enkelte persons baggrund. Dét er med til at give fuld indsigt i, hvad der kan opnås ved eventuel fremadrettet behandling.  

Formålet med undersøgelserne kan være 

  • At belyse borgerens ressourcer og begrænsninger, så der kan ske en korrekt placering på arbejdsmarkedet.   
  • At vurdere, hvorvidt en borger er i stand til at varetage et job under ordinære vilkår.