Priser & Vilkår

Priser

Samtaleform Pris i kr.  
Individuel samtale, 45-50 minutter 995 
Parterapi, 50-60 minutter1.350   
Individuel supervision, 50-60 minutter1.200 
Gruppesupervision (2-6 personer), 50-60 minutter 1.500  
Undersøgelse/vurderinger Efter aftale

Priserne er gældende fra den 14-10-2019. 

Er du forhindret i at møde til den aftalte tid, skal du senest melde afbud kl. 16.00 dagen før konsultationen. Ved udeblivelse eller for sen aflysning, vil du modtage en faktura for den bestilte konsultation.  

Økonomisk hjælp til samtaler

Tilskud gennem den offentlige sygesikring:

Jeg har pr. 1. juli 2020 fået overenskomst med den offentlige sygesikring i Skive Kommune. Det vil sige, at jeg kan modtage henvisninger fra egen læge, og du kan få tilskud til din psykologbehandling.
Hvis du falder ind under en af nedenstående kategorier, kan du få en henvisning fra egen læge. Det betyder, at den offentlige sygesikring betaler 2/3 af dit honorar, og du betaler selv 1/3 af honoraret.
Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til: 

 • røveri, volds- og voldtægtsofre 
 • trafik- og ulykkesofre 
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer 
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 
 • pårørende ved dødsfald 
 • personer, der har forsøgt selvmord 
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge 
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb 
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år 
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år