Stress

De fleste af os oplever på et tidspunkt i livet symptomer på stress. Men, hvad udløser symptomerne, og hvordan behandler vi stress? Stress er et begreb, der beskriver en psykisk belastning. Måske oplever du et stigende arbejdspres på dit arbejde? Dine arbejdsopgaver hober sig op, og du har følelsen af altid at være bagud? Vi kan opleve stress, når vores omgivelsers – eller vores egne krav og forventninger er større end de ressourcer, vi har til rådighed.  

Symptomer på stress:  

  • Indre uro 
  • Hjertebanken 
  • Hukommelses- og koncentrationsbesvær  
  • Angst 
  • Manglende lyst og energi  
  • Irritabilitet 
  • Træthed 

I samtaleterapien arbejder vi på at identificere dét, der skaber ubalancer i dit liv, og du får værktøjer, der kan hjælpe dig med at håndtere det. 

 Læs mere om de forskellige terapiformer til behandling af stress her